Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 14 86% 100% 14%
2019 23 96% 96% 0%
2018 23 91% 91% 0%
2017 22 77% 100% 23%
2016 22 100% 100% 0%
2015 28 100% 100% 0%
2014 12 92% 100% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 12
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 17
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 14
  86%
  100%
  14%
2019 4314939 23
  96%
  96%
  0%
2018 4314939 23
  91%
  91%
  0%
2017 4314939 22
  77%
  100%
  23%
2016 4314939 22
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 28
  100%
  100%
  0%
2014 4314939 12
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 12 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 4314939 17 6% 76% 18% 0% 0% 0%
2020 4314939 14 0% 57% 29% 0% 0% 14%
2019 4314939 23 4% 39% 43% 9% 4% 0%
2018 4314939 23 4% 35% 39% 13% 9% 0%
2017 4314939 22 5% 36% 36% 0% 0% 23%
2016 4314939 22 0% 59% 41% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4314939 28 4% 79% 14% 4% 0% 0%
2014 4314939 12 0% 75% 0% 17% 0% 8%