Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 100% 100% 0%
2021 4 100% 100% 0%
2020 6 100% 100% 0%
2019 5 80% 100% 20%
2018 7 85.714% 100% 14.286%
2017 4 75% 100% 25%
2016 7 100% 100% 0%
2015 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 8
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 4
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 6
  100%
  100%
  0%
2019 4314939 5
  80%
  100%
  20%
2018 4314939 7
  86%
  100%
  14%
1353 80
  80%
  80%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 4
  75%
  100%
  25%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2016 4314939 7
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 8 13% 63% 25% 0% 0% 0%
2021 4314939 4 0% 75% 25% 0% 0% 0%
1354 20 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2020 4314939 6 17% 50% 33% 0% 0% 0%
2019 4314939 5 20% 60% 0% 0% 0% 20%
2018 4314939 7 14% 14% 57% 0% 0% 14%
1353 80 0% 20% 60% 0% 20% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4314939 4 25% 0% 50% 0% 0% 25%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 4314939 7 14% 29% 57% 0% 0% 0%
2015 4314939 10 10% 40% 50% 0% 0% 0%