Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 5 100% 100% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 10 90% 90% 0%
2018 9 88.889% 100% 11.111%
2017 11 90.909% 100% 9.091%
2016 10 100% 100% 0%
2015 8 87.5% 100% 12.5%
2014 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4314939 5
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 6
  83%
  100%
  17%
2019 4314939 10
  90%
  90%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2018 4314939 9
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 11
  91%
  100%
  9%
2016 4314939 10
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 8
  88%
  100%
  12%
2014 4314939 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4314939 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2020 4314939 6 0% 33% 50% 0% 0% 17%
2019 4314939 10 0% 10% 70% 10% 10% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 4314939 9 11% 33% 44% 0% 0% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4314939 11 9% 9% 73% 0% 0% 9%
2016 4314939 10 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2015 4314939 8 13% 13% 63% 0% 0% 13%
2014 4314939 7 14% 0% 86% 0% 0% 0%