Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 7 100% 100% 0%
2020 7 71.429% 83.333% 14.286%
2019 9 100% 100% 0%
2018 9 100% 100% 0%
2017 14 92.857% 100% 7.143%
2016 11 100% 100% 0%
2015 11 90.909% 100% 9.091%
2014 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4314939 7
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 7
  71%
  83%
  14%
2019 4314939 9
  100%
  100%
  0%
2018 4314939 9
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4314939 11
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 11
  91%
  100%
  9%
2014 4314939 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4314939 7 14% 43% 43% 0% 0% 0%
2020 4314939 7 14% 29% 29% 0% 14% 14%
2019 4314939 9 11% 67% 22% 0% 0% 0%
2018 4314939 9 11% 78% 11% 0% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 4314939 14 7% 57% 29% 0% 0% 7%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4314939 11 9% 36% 36% 18% 0% 0%
2015 4314939 11 9% 27% 55% 0% 0% 9%
2014 4314939 9 11% 0% 89% 0% 0% 0%