Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 12 100% 100% 0%
2018 11 90.909% 90.909% 0%
2017 12 83.333% 100% 16.667%
2016 10 100% 100% 0%
2015 15 86.667% 86.667% 0%
2014 5 80% 80% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 12
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 13
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 6
  83%
  100%
  17%
2019 4314939 12
  100%
  100%
  0%
2018 4314939 11
  91%
  91%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 4314939 12
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4314939 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 15
  87%
  87%
  0%
2014 4314939 5
  80%
  80%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 12 8% 25% 58% 8% 0% 0%
2021 4314939 13 8% 38% 15% 38% 0% 0%
2020 4314939 6 0% 17% 50% 17% 0% 17%
2019 4314939 12 0% 8% 83% 8% 0% 0%
2018 4314939 11 0% 18% 55% 18% 9% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 4314939 12 0% 8% 42% 33% 0% 17%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4314939 10 10% 20% 50% 20% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4314939 15 0% 13% 60% 13% 13% 0%
2014 4314939 5 20% 0% 20% 40% 20% 0%