Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 8 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%
2017 10 80% 100% 20%
2016 7 100% 100% 0%
2015 9 100% 100% 0%
2014 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4314939 8
  100%
  100%
  0%
2019 4314939 7
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4314939 6
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 10
  80%
  100%
  20%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2016 4314939 7
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 9
  100%
  100%
  0%
2014 4314939 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4314939 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
2019 4314939 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%
1354 10 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 4314939 6 17% 33% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4314939 10 0% 0% 50% 30% 0% 20%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 20 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4314939 7 14% 29% 43% 14% 0% 0%
2015 4314939 9 11% 56% 22% 11% 0% 0%
2014 4314939 4 25% 0% 50% 25% 0% 0%