Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 9 100% 100% 0%
2020 10 90% 100% 10%
2019 10 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%
2017 12 91.667% 100% 8.333%
2016 19 100% 100% 0%
2015 21 95.238% 100% 4.762%
2014 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 9
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 9
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 10
  90%
  100%
  10%
2019 4314939 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4314939 8
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 12
  92%
  100%
  8%
2016 4314939 19
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 21
  95%
  100%
  5%
2014 4314939 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 9 11% 56% 33% 0% 0% 0%
2021 4314939 9 11% 33% 56% 0% 0% 0%
2020 4314939 10 10% 60% 20% 0% 0% 10%
2019 4314939 10 10% 50% 40% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4314939 8 0% 25% 38% 38% 0% 0%
2017 4314939 12 8% 33% 50% 0% 0% 8%
2016 4314939 19 0% 47% 42% 11% 0% 0%
2015 4314939 21 0% 33% 43% 19% 0% 5%
2014 4314939 7 0% 43% 29% 29% 0% 0%