Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 7 100% 100% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 9 88.889% 100% 11.111%
2018 10 90% 100% 10%
2017 4 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%
2015 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 7
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 6
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 4314939 9
  89%
  100%
  11%
2018 4314939 10
  90%
  100%
  10%
1353 64
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 4
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2016 4314939 6
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4314939 7 14% 43% 43% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4314939 6 0% 33% 0% 50% 0% 17%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4314939 9 11% 22% 56% 0% 0% 11%
2018 4314939 10 0% 10% 80% 0% 0% 10%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4314939 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4314939 6 0% 33% 50% 17% 0% 0%
2015 4314939 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%