Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 8 100% 100% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 14 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%
2017 11 81.818% 100% 18.182%
2016 10 100% 100% 0%
2015 14 100% 100% 0%
2014 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 9
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 8
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 6
  83%
  100%
  17%
2019 4314939 14
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4314939 8
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 11
  82%
  100%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2016 4314939 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 14
  100%
  100%
  0%
2014 4314939 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 9 0% 22% 44% 33% 0% 0%
2021 4314939 8 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 4314939 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2019 4314939 14 0% 7% 71% 21% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4314939 8 13% 13% 50% 25% 0% 0%
1353 96 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2017 4314939 11 0% 18% 45% 18% 0% 18%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4314939 10 0% 20% 40% 40% 0% 0%
1354 10 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 4314939 14 7% 21% 36% 36% 0% 0%
2014 4314939 7 0% 29% 57% 14% 0% 0%