Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 12 100% 100% 0%
2020 8 75% 100% 25%
2019 10 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 13 84.615% 100% 15.385%
2016 12 100% 100% 0%
2015 16 100% 100% 0%
2014 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 12
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 8
  75%
  100%
  25%
2019 4314939 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4314939 12
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 13
  85%
  100%
  15%
2016 4314939 12
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 16
  100%
  100%
  0%
2014 4314939 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 7 14% 0% 71% 14% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4314939 12 8% 0% 83% 8% 0% 0%
2020 4314939 8 13% 0% 13% 50% 0% 25%
2019 4314939 10 10% 0% 80% 10% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4314939 12 8% 8% 50% 33% 0% 0%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2017 4314939 13 0% 8% 46% 31% 0% 15%
2016 4314939 12 8% 8% 58% 25% 0% 0%
2015 4314939 16 6% 25% 50% 19% 0% 0%
2014 4314939 11 9% 36% 36% 18% 0% 0%