Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 47 30
2022 55 30
2021 56 30
2020 40 30
2019 72 30
2018 56 30
2017 73 35
2016 59 35
2015 51 35
2014 33 35