Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 10%
31h
8%
24h
45%
136h
21%
64h
13%
39h
3%
8h
301h
2021 17%
63h
8%
29h
32%
122h
0%
0h
34%
129h
10%
38h
380h
2020 14%
47h
13%
44h
32%
107h
0%
0h
16%
54h
26%
87h
339h
2019 14%
74h
13%
68h
27%
137h
0%
0h
15%
75h
31%
157h
511h
2018 16%
70h
14%
62h
21%
90h
0%
0h
16%
68h
33%
143h
433h
2017 41%
222h
8%
41h
14%
76h
0%
0h
10%
52h
27%
145h
536h
2016 19%
103h
17%
96h
28%
154h
0%
0h
7%
40h
28%
156h
549h
2015 23%
102h
30%
133h
20%
86h
0%
0h
5%
23h
22%
97h
440h
2014 25%
62h
11%
27h
11%
29h
0%
0h
4%
11h
49%
124h
253h