Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 100% 100%
2020 85.71% 85.71%
2019 94.62% 95.45%
2018 89.89% 89.34%
2017 83.3% 82.92%
2016 97.82% 98.87%
2015 94.21% 95.7%
2014 95.08% 95.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats