Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 36%
407h
37%
416h
0%
0h
3%
32h
25%
283h
0%
0h
1137h
2021 28%
210h
47%
348h
0%
0h
1%
4h
25%
186h
0%
0h
748h
2020 24%
210h
48%
419h
0%
0h
0%
0h
28%
246h
1%
5h
880h
2019 0%
0h
33%
254h
0%
0h
20%
152h
48%
369h
0%
0h
775h
2018 0%
0h
21%
233h
0%
0h
15%
168h
26%
283h
37%
405h
1090h
2017 0%
0h
51%
405h
0%
0h
16%
123h
32%
256h
1%
5h
788h
2016 7%
70h
44%
422h
0%
0h
9%
88h
39%
375h
0%
0h
955h
2015 9%
70h
43%
350h
0%
0h
0%
0h
40%
322h
9%
70h
812h
2014 9%
88h
49%
481h
0%
0h
9%
85h
33%
319h
1%
8h
981h