Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 516 80
2022 530 80
2021 671 75
2020 501 75
2019 396 80
2018 322 80
2017 311 80
2016 347 80
2015 315 80
2014 312 80