Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.61% 99.54%
2021 97.99% 99.03%
2020 98.47% 99.44%
2019 96.99% 97.66%
2018 98.07% 98.6%
2017 99.34% 100%
2016 98.25% 98.66%
2015 97.94% 98.48%
2014 99.85% 99.85%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats