Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 6 20
2017 4 20
2016 3 20
2015 5 20
2014 3 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% 100%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats