Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 40 30
2021 40 30
2020 47 40
2019 54 40
2018 52 40
2017 74 40
2016 71 30
2015 63 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 99.1% 99.09%
2021 90.91% 91.67%
2020 96.04% 96.72%
2019 89.59% 90.47%
2018 93.86% 94.63%
2017 98.99% 100%
2016 92.22% 92.47%
2015 97.33% 97.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats