UAB

Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Dades DGU
  • DGU000001555 Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 92% 99% 7%
2020 96% 99% 3%
2019 90% 98% 8%
2018 95% 100% 5%
2017 99% 100% 1%
2016 93% 99% 6%
2015 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 21 41 32 1
2020 4 27 50 17 1
2019 4 22 52 21 2
2018 2 19 63 15 0
2017 4 25 54 18 0
2016 3 16 51 28 1
2015 6 25 45 25 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44394 Alteracions del Llenguatge Derivades de Trastorns del Neurodesenvolupament 10 0 3 3 3 0 1 90% 100% 10%
43609 Avenços en Neurobiologia de la Comunicació i del Llenguatge 19 1 0 12 5 0 1 95% 100% 5%
44390 Mètodes i Dissenys de Recerca Aplicats als Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge 19 1 0 9 8 0 1 95% 100% 5%
44392 Pràctiques de Recerca 9 1 4 3 0 0 1 89% 100% 11%
44393 Pràctiques d’Intervenció 11 1 4 5 1 0 0 100% 100% 0%
44391 Tècniques d’Anàlisi de Dades en Recerca 19 1 1 2 14 0 1 95% 100% 5%
43611 Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge 15 0 13 1 0 0 1 93% 100% 7%
43614 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu 7 0 0 4 3 0 0 100% 100% 0%
43615 Trastorns de la Veu 4 0 0 1 2 0 1 75% 100% 25%
43612 Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit 16 1 2 6 6 1 0 94% 94% 0%
43613 Treball de Final de Màster 19 1 2 10 2 0 4 79% 100% 21%