UAB

Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Dades DGU
  • DGU000001555 Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 99% 100% 1%
2021 92% 99% 7%
2020 96% 99% 3%
2019 90% 98% 8%
2018 95% 100% 5%
2017 99% 100% 1%
2016 93% 99% 6%
2015 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 28 57 13 0
2021 5 21 41 32 1
2020 4 27 50 17 1
2019 4 22 52 21 2
2018 2 19 63 15 0
2017 4 25 54 18 0
2016 3 16 51 28 1
2015 6 25 45 25 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44394 Alteracions del Llenguatge Derivades de Trastorns del Neurodesenvolupament 21 0 14 4 3 0 0 100% 100% 0%
43609 Avenços en Neurobiologia de la Comunicació i del Llenguatge 22 1 3 16 2 0 0 100% 100% 0%
44390 Mètodes i Dissenys de Recerca Aplicats als Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge 22 1 8 12 1 0 0 100% 100% 0%
44726 Pràctiques de Recerca 8 0 4 3 1 0 0 100% 100% 0%
44727 Pràctiques d’Intervenció 12 0 4 6 2 0 0 100% 100% 0%
44391 Tècniques d’Anàlisi de Dades en Recerca 22 0 1 17 4 0 0 100% 100% 0%
43611 Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge 15 0 5 9 1 0 0 100% 100% 0%
43614 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu 12 0 0 8 4 0 0 100% 100% 0%
43615 Trastorns de la Veu 5 0 0 5 0 0 0 100% 100% 0%
43612 Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit 17 0 1 12 4 0 0 100% 100% 0%
43613 Treball de Final de Màster 23 0 10 10 2 0 1 96% 100% 4%