Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 0%
0h
31%
172h
25%
142h
0%
0h
36%
199h
8%
47h
559h
2020 0%
0h
32%
299h
20%
186h
0%
0h
23%
214h
25%
228h
926h
2019 0%
0h
18%
126h
13%
94h
0%
0h
29%
211h
40%
288h
719h
2018 0%
0h
29%
273h
15%
136h
0%
0h
18%
168h
38%
356h
932h
2017 0%
0h
20%
125h
17%
110h
0%
0h
52%
331h
10%
66h
632h
2016 2%
14h
27%
193h
21%
154h
0%
0h
43%
307h
7%
53h
721h
2015 0%
0h
52%
400h
9%
73h
0%
0h
27%
206h
12%
91h
770h