Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 99.1% 99.09%
2021 90.91% 91.67%
2020 96.04% 96.72%
2019 89.59% 90.47%
2018 93.86% 94.63%
2017 98.99% 100%
2016 92.22% 92.47%
2015 97.33% 97.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats