Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 96 30
2021 95 30
2019 32 30
2018 1 30
2017 25 30
2016 0 30
2015 32 30