Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 90.6% %
2021 90.58% 90.37%
2020 96.83% %
2019 82.72% 81.08%
2018 75% 100%
2017 91.38% 92.59%
2016 93.94% %
2015 87.18% 87.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats