Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 10 0 *
2019 61 35
2018 51 35
2017 63 35
2016 41 35
2015 56 35