Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 57 40
2022 51 40
2021 58 40
2020 62 40
2019 93 40
2018 80 40
2017 69 40
2016 65 40
2015 4 0 *