Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 96,09% 97,05%
2020 94,94% 95,97%
2019 97,45% 98,15%
2018 98,64% 100%
2017 92,55% 94,02%
2016 98,53% 98,53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats