UAB

Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)

Dades DGU
  • DGU000001612 Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 99% 100% 1%
2021 100% 100% 0%
2020 96% 100% 4%
2019 100% 100% 0%
2018 98% 100% 2%
2017 99% 100% 1%
2016 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 19 71 6 0
2021 4 13 78 6 0
2020 6 27 61 6 0
2019 4 24 64 9 0
2018 2 12 77 9 0
2017 3 9 75 13 0
2016 1 21 67 11 0