Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97.91% 97.8%
2021 95.62% 95.88%
2020 100% 100%
2019 94.79% 94.96%
2018 97.92% 98.32%
2017 98.15% 98.75%
2016 98.99% 98.99%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats