Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 73 26
2022 80 75
2021 93 75
2020 103 75
2019 141 100
2018 112 100
2017 117 100
2016 120 100