Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 80 26
2021 93 29
2020 103 29
2019 141 36
2018 112 100
2017 117 35
2016 120 100