Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 8%
22h
53%
152h
12%
36h
0%
0h
8%
22h
19%
56h
289h
2021 49%
72h
17%
25h
17%
25h
0%
0h
0%
0h
17%
25h
148h
2020 7%
19h
40%
106h
12%
31h
0%
0h
21%
56h
19%
50h
263h
2018 5%
19h
40%
160h
13%
52h
0%
0h
29%
117h
14%
55h
403h
2017 13%
38h
40%
119h
6%
19h
0%
0h
31%
94h
10%
31h
300h