UAB

Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Dades DGU
  • DGU000001685 Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 100% 3%
2020 100% 100% 0%
2019 99% 100% 1%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2% 38% 53% 7% 0%
2020 2% 36% 59% 3% 0%
2019 4% 33% 56% 7% 0%
2018 3% 20% 63% 13% 0%
2017 1% 13% 81% 5% 0%