UAB

Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Dades DGU
  • DGU000001685 Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 99% 100% 1%
2021 97% 100% 3%
2020 100% 100% 0%
2019 99% 100% 1%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 30 61 7 0
2021 2 38 53 7 0
2020 2 36 59 3 0
2019 4 33 56 7 0
2018 3 20 63 13 0
2017 1 13 81 5 0