Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 63 25
2022 80 25
2021 65 25
2020 62 25
2019 93 25
2018 65 25
2017 57 25