UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Dades DGU
  • DGU000001686 Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 88% 95% 7%
2020 98% 98% 0%
2019 87% 99% 12%
2018 99% 99% 0%
2017 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4% 22% 52% 18% 5%
2020 2% 31% 50% 16% 2%
2019 1% 16% 59% 23% 1%
2018 4% 23% 50% 22% 1%
2017 2% 25% 62% 12% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43880 Aproximació Integrada a L’origen Dels Trastorns Mentals: Biologia, Persona i Ambient 14 0 5 1 6 0 2 86% 100% 14%
43876 Estils de Vida i Salut 14 1 2 9 2 0 0 100% 100% 0%
43875 Estrès, Afrontament i Salut 14 0 5 8 0 1 0 93% 93% 0%
43873 Metodologia de Recerca Aplicada en Psicologia Clínica i de la Salut 14 1 3 6 2 0 2 86% 100% 14%
43881 Mostreig i Models D’anàlisi en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 13 1 0 7 4 0 1 92% 100% 8%
43874 Pràcticum de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 13 1 4 7 0 0 1 92% 100% 8%
43878 Recerca Aplicada en Trastorns Mentals 14 0 0 7 4 2 1 79% 85% 7%
43883 Treball de Final de Màster 14 0 3 8 0 2 1 79% 85% 7%