Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 7 0 *
2021 45 0 *
2020 21 56
2019 23 20
2018 31 20
2017 15 20