Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91.32% 91.21%
2021 95% %
2020 98.96% 98.95%
2019 96.5% %
2018 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats