Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 118 20
2022 108 20
2021 108 20
2020 112 0 *
2019 132 20
2018 80 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.4% 97.63%
2021 96.61% 96.5%
2020 100% %
2019 100% 100%
2018 98.57% 98.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats