UAB

Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals

Dades DGU
  • DGU000001731 Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 96% 98% 2%
2021 94% 99% 5%
2020 99% 100% 1%
2019 95% 99% 5%
2018 96% 99% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 22 59 15 2
2021 1 26 47 25 1
2020 2 15 71 12 0
2019 1 28 66 4 1
2018 1 15 64 19 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43965 Creació i Desenvolupament de Projectes de Recerca Aplicats Al Periodisme 16 1 8 5 2 0 0 100% 100% 0%
43967 Estratègia Digital i Posicionament de Continguts Periodístics 16 0 2 13 1 0 0 100% 100% 0%
43962 Models, Estructures i Regulació Dels Mitjans i el Periodisme Digitals 16 0 0 10 5 1 0 94% 94% 0%
43963 Narratives Digitals 17 0 3 13 0 1 0 94% 94% 0%
43968 Pràctiques Professionals Externes 15 0 2 13 0 0 0 100% 100% 0%
43966 Taller de Producció Periodística 16 0 9 7 0 0 0 100% 100% 0%
43964 Tecnologies i Sistemes de Producció i Gestió de Continguts Digitals 16 1 2 12 1 0 0 100% 100% 0%
43969 Treball de Final de Màster 23 0 4 8 7 1 3 83% 95% 13%