Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.14% 97.52%
2021 93.24% 93.07%
2020 98.66% 100%
2019 94.64% 95.16%
2018 95.64% 95.64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats