Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 10%
195h
22%
441h
22%
437h
3%
68h
31%
629h
13%
261h
2030h
2020 7%
195h
29%
847h
30%
862h
8%
237h
23%
678h
2%
71h
2889h
2019 2%
55h
32%
806h
29%
715h
8%
189h
27%
686h
2%
56h
2505h
2018 5%
35h
33%
251h
23%
177h
11%
87h
25%
191h
4%
32h
772h