Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 93.94% 94.47%
2020 97.22% 97.77%
2019 99.23% 99.23%
2018 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats