Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.68% 94.79%
2021 88.59% 91.48%
2020 97.91% 97.83%
2019 98.9% 98.9%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats