Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 10%
129h
36%
446h
11%
133h
10%
126h
28%
350h
5%
63h
1247h
2020 20%
115h
20%
115h
30%
173h
0%
0h
30%
172h
0%
0h
576h