Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 98,8% 98,77%
2020 97,06% 97,06%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats