Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 91.667% 100% 8.333%
2021 23 100% 100% 0%
2020 24 100% 100% 0%
2019 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317165 24
  92%
  100%
  8%
2021 4317165 23
  100%
  100%
  0%
2020 4317165 24
  100%
  100%
  0%
2019 4317165 24
  100%
  100%
  0%
2017 4315498 26
  100%
  100%
  0%
2016 4315498 20
  100%
  100%
  0%
2015 4315498 20
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317165 24 0% 17% 58% 17% 0% 8%
2021 4317165 23 0% 30% 70% 0% 0% 0%
2020 4317165 24 0% 54% 46% 0% 0% 0%
2019 4317165 24 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 4315498 26 8% 19% 73% 0% 0% 0%
2016 4315498 20 5% 50% 45% 0% 0% 0%
2015 4315498 20 10% 15% 65% 10% 0% 0%