Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 100% 100% 0%
2021 23 100% 100% 0%
2020 24 92% 96% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317165 23
  100%
  100%
  0%
2021 4317165 23
  100%
  100%
  0%
2020 4317165 24
  92%
  96%
  4%
2018 4315498 11
  100%
  100%
  0%
2017 4315498 7
  100%
  100%
  0%
2016 4315498 11
  9%
  100%
  91%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317165 23 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 4317165 23 4% 26% 52% 17% 0% 0%
2020 4317165 24 0% 17% 71% 4% 4% 4%
2018 4315498 11 0% 9% 64% 27% 0% 0%
2017 4315498 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2016 4315498 11 0% 9% 0% 0% 0% 91%