UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 98% 3%
2020 95% 98% 3%
2019 96% 99% 3%
2018 94% 98% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 11 26 43 18 2
2020 14 24 41 19 2
2019 20 21 38 19 1
2018 19 22 36 20 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100112 Àlgebra Commutativa 6 1 1 3 0 0 1 83% 100% 17%
100088 Àlgebra Lineal 18 2 0 8 4 1 3 78% 93% 17%
100103 Anàlisi Complexa i de Fourier 19 0 0 10 8 1 0 95% 95% 0%
100111 Anàlisi Harmònica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100094 Anàlisi Matemàtica 21 0 3 9 8 1 0 95% 95% 0%
100110 Anàlisi Real i Funcional 5 3 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 21 3 1 10 6 1 0 95% 95% 0%
100091 Eines Informàtiques per a les Matemàtiques 17 2 2 9 1 2 1 82% 88% 6%
100138 Electricitat i Magnetisme 18 1 0 11 4 0 2 89% 100% 11%
100173 Electrodinàmica i Radiació de Sincrotó 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100149 Electromagnetisme 22 3 11 5 3 0 0 100% 100% 0%
100100 Equacions Diferencials i Modelització I 22 1 2 12 5 0 2 91% 100% 9%
100101 Equacions Diferencials i Modelització II 20 2 10 5 3 0 0 100% 100% 0%
100105 Estadística 15 1 5 6 3 0 0 100% 100% 0%
106081 Estadística Matemàtica 5 1 1 2 1 0 0 100% 100% 0%
100139 Estructura de la Matèria i Termodinàmica 19 4 4 10 1 0 0 100% 100% 0%
100096 Estructures Algebràiques 20 2 0 11 6 0 1 95% 100% 5%
100185 Física Ambiental 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
103947 Física D’altes Energies 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100154 Física Quàntica I 19 0 1 11 7 0 0 100% 100% 0%
100155 Física Quàntica II 17 2 2 6 6 0 1 94% 100% 6%
100089 Fonaments de les Matemàtiques 18 0 1 9 5 3 0 83% 83% 0%
100087 Funcions de Variable Real 20 0 0 1 15 4 0 80% 80% 0%
100107 Geometria Diferencial 18 2 3 10 2 1 0 94% 94% 0%
100095 Geometria Lineal 21 4 0 12 4 0 1 95% 100% 5%
100115 Geometria Riemanniana 3 1 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100133 Gestió Financera 4 0 3 1 0 0 0 100% 100% 0%
100170 Història de la Física 5 0 5 0 0 0 0 100% 100% 0%
106082 Història de les Matemàtiques 8 3 5 0 0 0 0 100% 100% 0%
100182 Informació Quàntica 14 1 3 8 2 0 0 100% 100% 0%
100145 Iniciació a la Física Experimental 18 1 10 6 0 0 1 94% 100% 6%
100165 Introducció a la Biofísica 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103949 Introducció a la Física Nuclear i de Partícules 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100164 Introducció a la Fotònica 3 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100161 Introducció a l'Astrofísica 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100125 Investigació Operativa 6 0 1 4 0 0 1 83% 100% 17%
100150 Laboratori de Mecànica 19 0 10 8 1 0 0 100% 100% 0%
100158 Laboratori de Termodinàmica 19 4 12 3 0 0 0 100% 100% 0%
100151 Laboratori d'Electromagnetisme 19 1 7 11 0 0 0 100% 100% 0%
100159 Laboratori d'Òptica 18 0 15 2 1 0 0 100% 100% 0%
100148 Mecànica Clàssica 23 3 2 10 6 2 0 91% 91% 0%
100137 Mecànica i Relativitat 19 0 0 4 13 2 0 89% 89% 0%
100171 Mecànica Quàntica 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100178 Mecànica Quàntica Avançada 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100172 Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100167 Mètodes Matemàtics Avançats 9 3 2 3 1 0 0 100% 100% 0%
100097 Mètodes Numèrics 20 4 3 8 5 0 0 100% 100% 0%
100140 Ones i Òptica 18 2 5 10 0 0 1 94% 100% 6%
100156 Òptica 20 4 3 11 1 0 1 95% 100% 5%
100180 Òptica Quàntica 7 0 0 5 2 0 0 100% 100% 0%
100109 Pràctiques en Empreses 5 1 4 0 0 0 0 100% 100% 0%
103656 Pràctiques Externes 4 0 4 0 0 0 0 100% 100% 0%
100104 Probabilitat i Modelització Estocàstica 18 4 5 7 1 1 0 94% 94% 0%
100116 Processos Estocàstics 5 2 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100126 Programació Avançada 14 1 6 7 0 0 0 100% 100% 0%
100147 Química per a Físics 19 3 6 8 2 0 0 100% 100% 0%
100098 Seminari de Matemàtica Discreta 21 1 0 14 6 0 0 100% 100% 0%
100124 Sèries Temporals 3 2 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100118 Sistemes Dinàmics 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100127 Tendències Actuals de les Matemàtiques 4 1 2 0 0 0 1 75% 100% 25%
100102 Teoria de Galois 15 2 0 9 3 0 1 93% 100% 7%
100157 Termodinàmica i Mecànica Estadística 19 3 4 8 3 0 1 95% 100% 5%
100106 Topologia 20 2 5 9 2 0 2 90% 100% 10%
100114 Topologia de Varietats 4 1 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
104051 Treball de Final de Grau 24 1 15 6 0 0 2 92% 100% 8%
100108 Treball Final de Grau 22 1 14 4 1 0 2 91% 100% 9%