Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 4 100% 100% 0%
2019 9 100% 100% 0%
2018 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 33
  100%
  100%
  0%
7000255 7
  100%
  100%
  0%
2501573 30
  97%
  97%
  0%
2021 2501572 25
  100%
  100%
  0%
7000255 5
  100%
  100%
  0%
2501573 45
  93%
  98%
  4%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2020 2501572 9
  100%
  100%
  0%
7000255 4
  100%
  100%
  0%
2501573 14
  93%
  100%
  7%
2019 2501572 15
  93%
  100%
  7%
7000255 9
  100%
  100%
  0%
2501573 18
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 72
  92%
  96%
  4%
7000255 1
  0%
  0%
  100%
2501573 79
  82%
  92%
  10%
1353 256
  94%
  94%
  0%
2017 2501572 53
  92%
  96%
  4%
2501573 71
  82%
  94%
  13%
1353 224
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 76
  92%
  97%
  5%
2501573 60
  75%
  88%
  15%
1353 320
  95%
  95%
  0%
2015 2501572 86
  97%
  99%
  2%
2501573 75
  89%
  91%
  1%
2014 2501572 84
  89%
  97%
  8%
2501573 44
  77%
  97%
  20%
2013 2501572 68
  93%
  97%
  4%
2501573 41
  78%
  86%
  10%
2012 2501572 99
  86%
  93%
  8%
2501573 42
  83%
  95%
  12%
2011 2501572 78
  71%
  71%
  1%
2501573 55
  69%
  83%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 33 0% 9% 39% 52% 0% 0%
7000255 7 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 30 10% 7% 37% 43% 3% 0%
2021 2501572 25 4% 4% 60% 32% 0% 0%
7000255 5 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 45 2% 16% 53% 20% 2% 4%
1353 128 0% 0% 63% 25% 0% 13%
2020 2501572 9 0% 11% 67% 22% 0% 0%
7000255 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501573 14 7% 14% 36% 36% 0% 7%
2019 2501572 15 7% 0% 47% 40% 0% 7%
7000255 9 11% 0% 67% 22% 0% 0%
2501573 18 0% 0% 44% 56% 0% 0%
2018 2501572 72 0% 0% 47% 44% 4% 4%
7000255 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 79 3% 0% 30% 49% 8% 10%
1353 256 0% 6% 50% 38% 6% 0%
2017 2501572 53 2% 11% 47% 32% 4% 4%
2501573 71 3% 4% 34% 41% 6% 13%
1353 224 21% 14% 57% 7% 0% 0%
2016 2501572 76 4% 4% 47% 37% 3% 5%
2501573 60 3% 2% 33% 37% 10% 15%
1353 320 5% 0% 70% 20% 5% 0%
2015 2501572 86 5% 1% 52% 38% 1% 2%
2501573 75 3% 4% 36% 47% 9% 1%
2014 2501572 84 4% 7% 43% 36% 2% 8%
2501573 44 2% 0% 11% 64% 2% 20%
2013 2501572 68 1% 9% 34% 49% 3% 4%
2501573 41 2% 2% 27% 46% 12% 10%
2012 2501572 99 3% 1% 31% 51% 6% 8%
2501573 42 5% 5% 21% 52% 5% 12%
2011 2501572 78 1% 3% 15% 51% 28% 1%
2501573 55 0% 2% 20% 47% 15% 16%