Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 96.923% 100% 3.077%
2021 63 98.413% 100% 1.587%
2020 58 96.552% 96.552% 0%
2019 62 96.774% 98.361% 1.613%
2018 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 260
  79%
  85%
  7%
7000255 65
  97%
  100%
  3%
2501573 160
  84%
  85%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2501572 257
  72%
  74%
  4%
7000255 63
  98%
  100%
  2%
2501573 158
  85%
  87%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501572 218
  72%
  77%
  6%
7000255 58
  97%
  97%
  0%
2501573 166
  82%
  84%
  2%
2019 2501572 202
  88%
  91%
  3%
7000255 62
  97%
  98%
  2%
2501573 126
  79%
  80%
  2%
2018 2501572 182
  87%
  89%
  2%
7000255 50
  100%
  100%
  0%
2501573 108
  76%
  80%
  6%
2017 2501572 187
  94%
  97%
  3%
2501573 130
  85%
  90%
  5%
2016 2501572 204
  95%
  96%
  1%
2501573 103
  73%
  75%
  3%
1355 140
  80%
  80%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 223
  85%
  87%
  3%
2501573 95
  63%
  65%
  3%
2014 2501572 218
  89%
  90%
  1%
2501573 102
  69%
  70%
  2%
2013 2501572 216
  84%
  87%
  4%
2501573 91
  57%
  62%
  8%
2012 2501572 180
  79%
  84%
  5%
2501573 72
  60%
  64%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 260 2% 0% 24% 51% 14% 7%
7000255 65 11% 8% 55% 23% 0% 3%
2501573 160 5% 3% 19% 56% 14% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 64 0% 0% 0% 75% 25% 0%
2021 2501572 257 2% 0% 25% 44% 25% 4%
7000255 63 5% 14% 54% 25% 0% 2%
2501573 158 4% 9% 26% 45% 13% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501572 218 1% 1% 19% 51% 22% 6%
7000255 58 5% 9% 48% 34% 3% 0%
2501573 166 1% 1% 26% 54% 16% 2%
2019 2501572 202 3% 6% 31% 48% 8% 3%
7000255 62 5% 10% 42% 40% 2% 2%
2501573 126 2% 2% 20% 54% 19% 2%
2018 2501572 182 4% 5% 35% 42% 11% 2%
7000255 50 10% 36% 36% 18% 0% 0%
2501573 108 2% 4% 19% 51% 19% 6%
2017 2501572 187 10% 24% 33% 28% 3% 3%
2501573 130 3% 7% 23% 52% 9% 5%
2016 2501572 204 5% 6% 35% 49% 4% 1%
2501573 103 1% 0% 11% 61% 24% 3%
1355 140 0% 0% 30% 50% 20% 0%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2015 2501572 223 2% 6% 30% 47% 13% 3%
2501573 95 2% 5% 18% 38% 34% 3%
2014 2501572 218 3% 4% 43% 39% 10% 1%
2501573 102 0% 2% 11% 56% 29% 2%
2013 2501572 216 3% 13% 33% 34% 13% 4%
2501573 91 2% 1% 16% 37% 35% 8%
2012 2501572 180 4% 13% 32% 31% 16% 5%
2501573 72 0% 0% 8% 51% 33% 7%